Jūsų startas Švedijoje

Ekonominio darbdavio sąvoka

Švedija 2021 m. sausio 1 d. įveda ekonominio darbdavio sąvoką ir atsiskaitymo prievolę užsienio įmonėms.

Ką tai reiškia?

Įstatymas susideda iš trijų pagrindinių dalių, kuriose labiausiai aptariama vadinamoji ekonominio darbdavio samprata. Įstatyme taip pat numatoma plataus masto ataskaitų teikimo prievolė užsienio įmonėms, turinčioms laikinai Švedijoje dirbančių darbuotojų, bei kai kurių procedūrų pakeitimai Švedijos bendrovėms, samdančioms užsienio įmones. Šie pakeitimai bus įvesti 2021 m. sausio 1 d.

 1. Užsienio kompanijų pareiga registruotis SKV ir mokėti mėnesinį mokestį nuo laikinai Švedijoje dirbančių darbuotojų atlyginimų, jei nesilaikoma 183 dienų taisyklės.

 2. Švedijos bendrovių pareiga išskaityti mokesčius iš kompensacijos už darbą užsienio įmonėms, kurios nėra F-mokesčio mokėtojos.

 3. Užsienio įmonės, vykdančios Švedijoje tam tikrą veiklą, privalo pateikti specialią informaciją, kad galėtų įvertinti savo mokestines prievoles.

1 pakeitimas – ekonominio darbdavio samprata.

Šiandien darbuotojas gali būti Švedijoje ne ilgiau kaip 183 dienas per dvylikos mėnesių laikotarpį ir būti atleistas nuo savo darbinių pajamų apmokestinimo, jei:

 • oficialus darbdavys, t.y. darbuotojui atlyginimą mokantis asmuo, neturi nuolatinės buveinės Švedijoje, arba
 • atlyginimas nėra mokamas iš nuolatinės buveinės, jei darbdavys ją turi Švedijoje.

Naujasis teisės aktas skelbia, kad jei asmuo dirba Švedijoje kaip verslo personalas, už kurio kontrolę ir valdymą atsakinga Švedijos įmonė, ir tai vyksta nuomos principu tarp skirtingų įmonių, arba įprastu būdu dirbant įmonių grupėje, Švedijos įmonė laikoma darbuotojo finansiniu darbdaviu. Be kontrolės ir valdymo,

 • jei sąskaitą faktūrą už darbuotojo atlyginimo išlaidas faktinis darbdavys išrašo asmeniui, kuriam atliekamas darbas Švedijoje,
 • kas suteikia darbo įrankius ir medžiagas,
 • kas turi teisę paskirstyti darbus ir nutraukti sutartį,
 • kas apsprendžia darbuotojų skaičių ir nustato jų kvalifikaciją,
 • kas turi teisę įvesti drausmines priemones ir
 • kas nusprendžia dėl atostogų ir sudaro darbo grafikus.

Jei laikoma, kad Švedijos įmonė yra atsakinga už darbuotojo kontrolę ir valdymą pagal svertinį įvertinimą, tokia įmonė gali būti laikoma finansiniu darbdaviu. Trumpiau tariant, tokia situacija vadinama „darbo jėgos samdymu“, kuomet darbuotojas nuo pirmos dienos yra  apmokestinamas, nes jo (finansinis) darbdavys, arba kitaip – klientas, yra Švedijoje. Klientais taip pat gali būti Švedijos valstybė, Švedijos savivaldybė ar Švedijos regionas.

Vyriausybė nusprendė, kad jei darbuotojas Švedijoje išbūna ne daugiau kaip 15 darbo dienų iš eilės, ir ne daugiau kaip 45 darbo dienas per kalendorinius metus, tai nelaikoma darbo jėgos samdymu ir mokestinė prievolė už darbines pajamas neatsiranda. Todėl savaitgaliais ar kitu laisvu laiku vykstanti viešnagė Švedijoje neturėtų būti įtraukta. Ankstesniuose pasiūlymuose išimtis buvo suformuluota taip, kad atsisakyta tik intensyvaus grupinio darbo. Mokestinė prievolė darbuotojui atsiranda tik tada, kai viršijamas 45 dienų limitas.

Oficialus darbdavys, t.y. užsienio įmonė, privalo užsiregistruoti Švedijoje kaip darbdavys ir įskaičiuoti preliminarų 30% mokestį ir, galimai kas mėnesį mokėti socialinio draudimo įmokas.

2 pakeitimas – Švedijos įmonėms

2 pakeitimas – Švedijos įmonėms nustatyta bendra prievolė išskaičiuoti mokesčius iš  darbo užmokesčio už Švedijoje atliktą darbą užsienio įmonei, kuri nėra patvirtinta F mokesčio mokėtoja. Apibendrinant;

 • Jei užsienio įmonė, pvz., subrangovas, nėra patvirtintas F mokesčio mokėtojas, turi būti sulaikoma 30% nuo visos sąskaitos faktūros sumos.

 • Atskaitytas A mokestis yra įskaitomas gavėjui atliekant galutinį mokesčio apskaičiavimą.

 • Jei užsienio įmonė nepateikia pajamų mokesčio deklaracijos, atliekamas taip vadinamasis nulinis apmokestinimas.
 • Perviršis iš mokesčių sąskaitos užsienio įmonei išmokamas po galutinio mokesčių apskaičiavimo.

3 pakeitimas – pareiga pateikti konkrečią informaciją mokestinei prievolei įvertinti

Tai, kad užsienio bendrovės turi darbuotojų Švedijoje, rodo, kad jos vykdo ar ketina vykdyti veiklą Švedijoje. Todėl Švedijos mokesčių inspekcija pageidauja turėti galimybę įvertinti, ar Švedija gali būti nuolatinė verslo vieta. Šią galimybę suteikia užsienio įmonė, pateikdama specialią informaciją Švedijos mokesčių inspekcijai. Apibendrinant;

 • Taikoma tik užsienio įmonėms, kurios Švedijoje dar neturi nuolatinės verslo vietos. 

 • Pareiga pateikti specialią informaciją taikoma tik šioms 3 kategorijoms:

 • Tas, kuriam patvirtintas F mokestis.
 • Kiekvienas asmuo, kuris privalo atskaityti mokesčius už darbines pajamas.
 • Asmuo, kuris privalo suteikti įrangą tam, kad statybvietėje būtų galima tvarkyti elektroninį personalo registrą.

Sankcijos

 • Delspinigiai imami už laiku nepateiktas mokesčių deklaracijas, pajamų deklaracijas, periodišką specialios informacijos rengimą.

 • Mokesčių priemoka už neteisingos informacijos pateikimą.

 • Mokesčių priemoka, jei nebuvo mokesčių atskaitymo.

Skaityti plačiau!
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/andradeskattereglervidarbeteisverigefran2021.4.477abf63175b28eb5444cd.html